+31 (0)548 – 535399 info@wildvank.nl

Advisering

Onderzoek met speciale technieken geeft uitsluitsel over de (esthetische) kwaliteit van uw gevel. Onze gevelisten beschikken over de kennis en de apparatuur om dergelijke onderzoeken voor u uit te voeren. De uitkomsten worden omschreven in een heldere en gedetailleerde rapportage, inclusief aanbevelingen.

Contracten

Wildvank Gevelspecialisten heeft met diverse opdrachtgevers meerjarige contracten afgesloten:

Meerjaren onderhoudscontracten

  • Gevelonderhoud gemeente Haarlem

Resultaatgericht vastgoedonderhoud

Vastgoedondernemingen en onderhoudsbedrijven zijn gebaat bij heldere onderlinge afspraken over de werkwijze, inhoud en kwaliteit van hun onderhoudsprogramma’s. Nu gaat vaak nog veel tijd en geld verloren aan ingewikkelde contracten, procedures en externe partijen. Het concept ‘resultaatgericht vastgoedonderhoud’ maakt dat alles overbodig:

  • Woonwijk de pathmos te Enschede 1200 woningen
  • 117 woningen Stevenfenne Enschede
  • Brandweerkazerne’s regio Rijssen
  • Brandweerkazerne’s regio Enschede

Prestatiecontracten

  • Gevelonderhoud woningen Witte de withstraat Amsterdam Ymere

Schadeherstel

  • Wildvank Gevelspecialisten is partner van Achmea Schadeservice
Advisering

100% zekerheid over de kosten en de resultaten

Op basis van deze grondige inspectie van het gevel- voeg- en metselwerk, zorgen we voor een betrouwbaar advies en een aanpak die past binnen uw budget en is afgestemd op uw wensen.

U krijgt 100% zekerheid over de kosten en de resultaten. We stellen een plan van aanpak voor u op, waarin rekening is gehouden met mogelijke overlast, de afstemming met eventuele andere bouw- of renovatiewerkzaamheden en partners, de locatie en de specifieke eisen van het project.

Vrijblijvende offerte aanvragen